Partner.enlogit.cz

Workshop k virtualizaci

23.05.2011 - 00:00
24.06.2011 - 23:59

logo enlogit

Společnost Enlogit pro Vás připravila další technický workshop, tentokrát zaměřený na praktické porovnání technologií VMware a RHEV. Jsme specialista na obě technlogie a tudíž je dokážeme velmi pravdivě a zajímavě porovnat.

V první části workshopu si ujasníme znalosti a představíme Vám postupně všechny funkce. Hlavní částí bude představení případových studií pro VMware a RHEV, kde se dozvíte o zajímavostech z reálných projektů včetně informací o návratnosti finančních prostředků.

Obě technologie Vám nejen detailně představíme, ale během oběda s technickým a licenčním expertem i reálně ukážeme.

Termín si můžete zvolit sami v intervalu od 23. 5. 2011 do 24. 6. 2011 a bude rezervován pouze pro Vaši společnost.

Cena: 4500 Kč bez DPH / maximálně 4 lidé (každý další za 500 Kč bez DPH).

  Agenda:

 • Úvod do virtualizace - 0:30 hod
  • úvodní blok pro sjednocení znalostí a slovníku
 • Hlavní funkce - 1:00 hod
  • představení hlavních virtualizačních funkcí VMware a RHEV
 • Případové studie VMware a RHEV - 1:30 hod
  • představení případových studií virtualizace VMware a RHEV / best practices, návratnost nákladů
 • Oběd + praktická ukázka obou technologií - 1:00 hod
  • příležitost pro pro neformální oběd s technickým a licenčním expertem na dané technologie

Přihlaste se online nebo na e-mail pavel.svihlik@enlogit.com
Workshop je určen pro koncové zákazníky virtualizace.

© Enlogit s.r.o. a jednotliví autoři 2008